IN'T VELD

Projecten

In Rap en Roer
Caroline is de matchmaker tussen outsider artists en professionele artiesten, die vervolgens samen het podium delen. Oud-deelnemers coachen nieuwkomers in dit meerjarige talentontwikkelingsprogramma. 

Bij Bosshardt
In de buurthuiskamer van het Leger des Heils is Caroline al 5 jaar artist in residence. Maandelijks organiseert ze met het vrijwilligersteam een lunch tegen eenzaamheid. 

De Kunst van Almere
Een serie van zes 12 minuten documentaires over kunst in Almere. Van architectuur tot jongerentheater en van zeldzame klassieke muziek tot de Seedorfplein Jam met graffiti en basketbal. Door de ogen van In’t Veld ziet de wereld er ook in cultureel Almere kleurrijker uit dan je denkt. 

In’t Veld op reis
Een serie van drie reisprogramma’s rond de liedjes van het album Encore. Van Uganda tot Japan, van Oostvaardersplassen tot Frankrijk. 

Kunstbende
In’t Veld is jurylid taal bij Kunstbende Flevoland. 

Storytelling/Mezrab bij Vis a Vis Theater
Een muzikaal verhaal over het ontdekken van je identiteit als adoptiekind met biculturele wortels, met bijpassend Braziliaans/Nederlands lied.